Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O obci – Současnost

Současnost obce

     Vesnice Libřice patří administrativně pod okres Hradec Králové a náleží pod Královéhradecký kraj. Osídlení této menší vesnice dosahuje počtu 285 obyvatel. V obci najdeme obecní úřad, poštu, knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Celková katastrální plocha obce je 484 ha, z toho orná půda zabírá 86%.

     Ve středu obce se nachází prodejna smíšeného zboží, pošta a benzinová pumpa firmy J. Špatenka a syn. V obci vyvíjí činnost SK Slavia spravující fotbalový areál s dětským hřištěm a tenisovým kurtem,  dále Český svaz žen a sbor dobrovolných hasičů. Obec provozuje knihovnu s 4 500 svazky knih. 

Občanská vybavenost

Dopravní dostupnost

Obec leží na křižovatce silnic II/299 a II/308. Do obce jezdí autobusový spoj z Hradce Králové.

Odjezdy z Libřic do Hradce Králové