Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O obci – Historie

Historie obce Libřice

Obec je situována v nadmořské výšce 253 m v mírném údolí na opukovém podloží. Často je uváděna jako vstupní brána do Orlických hor. Od krajského města Hradce Králové je vzdálená 15 km.

Už v předhistorických dobách vedla přes vesnici důležitá obchodní stezka, později zvaná Kladská nebo i Solná. O původu jména vesnice se zachovala lidová pověst. Podle ní se ve formanské hospodě U Špatenků při staré Kladské cestě vyměňovalo a na libry převažovalo zboží.

První historická zpráva o Libřicích ze 14. století je církevního charakteru. Podle archivních pramenů stál ve vesnici roku 1356 kostel, do něhož docházel k bohoslužbám plebán z Černilova. V roce 1406 je místní kostel uváděn už jako farní. Kostel svatého Michaela archanděla, původně vystavěný v gotickém slohu, byl v první polovině 18. století zbarokizovaný. Vnitřní zařízení je ze 17. století. Před kostelem stojí socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1795 a opodál zvonička a památník padlých v obou světových válkách.

Ke konci 15. století držel Libřice zemanský rod Krupých, z nichž Jan Krupý prodal vesnici roku 1452 Mikuláši Trčkovi z Lípy. Tím se libřické zboží přičlenilo ke smiřickému panství, kde setrvalo až do zániku feudálního řádu.

Historie libřických zvonů:

1496    byl do věže libřického kostela zavěšen zvon s latinským nápisem:

ANNO DOMINI MILLESIMO CCCC NONAGESIMO VI HEC CAMPANA FUSIL EST AD LAUDEM DEI ET BEATE MARIE VIRGINIS ET SANTI MICHAELIS AD LIBZICZ.

Český překlad: LÉTA PÁNĚ 1496 BYL ODLIT  TENTO ZVON KE CHVÁLE BOŽÍ, BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE A SVATÉHO MICHAELA PRO LIBŘICE.

1918    za 1. světové války jsou ve věži 3 zvony. Dva menší zvony byly rakouskou armádou svěšeny a zabaveny. Zvon z roku 1496 byl pro svoji historickou vzácnost ušetřen.

Mezi světovými válkami byly v Kuklenách odlity nové 2 zvony. Jeden zvon byl zakoupen a darován libřickými občany na památků vojáků padlých v 1. světové válce. Druhý zvon zakoupili manželé Rydlovi z č.p. 8.

1925    církev Československá svépomocí a za přispění darů postavila na křižovatce naproti kostelu malou zvoničku.

1942    za 2. světové války opět došlo německou armádou k zabavení 2 menších zvonů. Také Němci zvon z r. 1496 ve věži ušetřili jako historickou památku.

2008    zvon prošel velkou opravou od firmy IMPULS B. Dostal nové srdce a byl o 45° otočen. Zároveň k němu bylo dodáno elektrické dálkové ovládání, což bylo vzhledem k náročnosti a krkolomnosti výstupu do věže zapotřebí.

V současnosti je sice v libřickém kostele pouze jeden zvon, zato ale starší, než je v katedrále svatého Víta v Praze.

A PRÁVĚ TENTO ZVON Z ROKU 1496 NÁM V LIBŘICÍCH KAŽDÝ DEN SVÝM ZVONĚNÍM OHLAŠUJE PRAVÉ POLEDNE.

Zvon